Eye Black Sticker Sheet - Kappa Delta

Eye Black Sticker Sheet - Kappa Delta

Regular price $9.99 Sale

24 pairs of eye black, for the ultimate spirit day! Hypoallergenic, latex free.